ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อโลกได้เข้าสู่สังคมอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่นี่จึงเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวัฒนธรรมไทยและอาเซียน นำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย คล้ายคลึงและโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยระบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย และเพลิดเพลินไปกับการเดินชมพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ในหัวข้อ “เราอยู่ร่วมกัน” เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ร่วมแหล่งภูมิภาคอาเซียนในนิทานเรื่องตากับหลาน และหัวข้อ “ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว” ฉายภาพประวัติศาสตร์การลงนามเป็นสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียน และเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งโซนนิทรรศการหัวข้อเที่ยวไปในอาเซียน และอื่นๆ อีกมากมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *